74. Cơm Chiên Đặc Biệt: Tôm, Heo, Bò, Gà – Combination fried rice: shrimp, pork, beef, chicken

$14.95

The combination of shrimp, pork, beef, chicken and delicious fried rice.

74. Cơm Chiên Đặc Biệt: Tôm, Heo, Bò, Gà – Combination fried rice: shrimp, pork, beef, chicken

$14.95