72. Cơm Gà Dai Roti Và Bì – Special marinade in 5 spicy (Chicken leg bone-in) & seasoned pork

$14.95

The rich flavor of chicken leg bone-in and delicious seasoned pork with rice serve with sauce.

72. Cơm Gà Dai Roti Và Bì – Special marinade in 5 spicy (Chicken leg bone-in) & seasoned pork

$14.95