22. Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt hoặc Gỏi Cung Đình – Lotus root or Cong gai vegetables w/shrimp & pork salad

$16.95

Lotus root or Cong gai vegetables w/shrimp & pork salad.

22. Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt hoặc Gỏi Cung Đình – Lotus root or Cong gai vegetables w/shrimp & pork salad

$16.95

Category: