105. Hủ Tiếu Áp Chảo Thập Cẩm: Heo, Bò, Gà – Pork, Beef, Chicken stir fried w/vegetables & crispy chow fun

$15.95

The chow fun are crispy and delicious mixed with Pork, Beef, Chicken stir fried with vegetables serve with sauce.

105. Hủ Tiếu Áp Chảo Thập Cẩm: Heo, Bò, Gà – Pork, Beef, Chicken stir fried w/vegetables & crispy chow fun

$15.95