127c. Lẩu hải sản đặc biệt: Cua (1pcs), Tôm hùm (2pcs), Nghêu (2lbs), Cá tuyết (1pcs)

$65.95

Beef & lamp served in fire pot w/noodles & vegetables.

127c. Lẩu hải sản đặc biệt: Cua (1pcs), Tôm hùm (2pcs), Nghêu (2lbs), Cá tuyết (1pcs)

$65.95

Category: