127b. Lẩu Khổ Qua Chả Cá Thác Lác – Bitter melon & fish paste served in hot pot

$35.95

Bitter melon & fish paste served in hot pot served with rice noodle.

127b. Lẩu Khổ Qua Chả Cá Thác Lác – Bitter melon & fish paste served in hot pot

$35.95

Category: